Hjarteleg velkomne til Tedragen!
Handlekorg 0

Brukarutstyr

Tilberedning av te er ein kunst. Som i andre kunstformar er ein også når det avhengig av gode reiskapar. Her kan du finne eit utval redskap for tilbereding av te. Vi ynskjer å tilby kundane våre eit utval som vi sjølv har testa og som vi sjølv er nøgd med. Over tid vonar vi dette utvalet vil vokse og at vi kan gje dykk dei beste føresetnader for å trekkja den beste kopp med te du har smakt.